World Library  

Bio:
Mieszka w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Śląskim i na Uniwersytecie w Heidelbergu: filozofię, historię, filologię niemiecką dla cudzoziemców, dyplom z prawa. Mieszkał w kilkunastu miastach, najdłużej w Warszawie, Heidelbergu, Berlinie, Katowicach. Dziennikarz; pisał m.in. w Polityce i Wprost. Jest autorem powieści "Bóg jest programem komputerowym", eseju "Szok szybkości. Cywilizacja ludzi i komputerów". Rocznik 1956. E-mail: walsadow@gmail.com
Wsparcie autora z tytułu licencji Active Creative Commons można wpłacać na konto: ING 98 1050 1025 1000 0091 0331 6890
General Information:
General information not uploaded yet.
 
  • Cover Image

Szok Szybkości : Cywilizacja ludzi i komputerów.

By: Waldemar Sadowski

„Szok szybkości” to esej o fascynującym prądzie cywilizacji, który porywa świat wraz z ludźmi w dziwną przyszłość. Symbioza ludzi i komputerów, końcowy etap postnowoczesnej kultury, rodzi zaskakujące zjawiska, napędzane potężnymi siłami ewolucji i entropii. Świat w każdej chwili może znaleźć się poza naszą kontrolą. Esej odsłania tajemnice nowej, rodzącej się cywilizacji ludzi i komputerów; jest kolekcją teorii naukowych i metafor popkultury, przepuszczoną przez filtry f...

„To globalizacja oraz symbiotyczna integracja ludzi i maszyn tworzą zalążki nowego, kolejnego superorganizmu w historii życia na Ziemi. Nie będzie się on jednak składał z bakterii czy mrówek, lecz z umysłów i komputerów. Stworzy go to wszystko, co podłączy się do Sieci. Jego architektura i stosunek do ludzi może przybrać przeróżne formy. Rozwijając hipotezę Turchina nie można wykluczyć, że ta nowa ponadosobnicza inteligencja będzie dysponowała jakąś formą świadomości i m...

Read More
  • Cover Image

Szok szybkości : Cywilizacja ludzi i komputerów

By: Waldemar Sadowski

„Szok szybkości” to esej o fascynującym prądzie cywilizacji, który porywa świat wraz z ludźmi w dziwną przyszłość. Symbioza ludzi i komputerów, końcowy etap postnowoczesnej kultury, rodzi zaskakujące zjawiska, napędzane potężnymi siłami ewolucji i entropii. Świat w każdej chwili może znaleźć się poza naszą kontrolą. Esej odsłania tajemnice nowej, rodzącej się cywilizacji ludzi i komputerów; jest kolekcją teorii naukowych i metafor popkultury, przepuszczoną przez filtry f...

„To globalizacja oraz symbiotyczna integracja ludzi i maszyn tworzą zalążki nowego, kolejnego superorganizmu w historii życia na Ziemi. Nie będzie się on jednak składał z bakterii czy mrówek, lecz z umysłów i komputerów. Stworzy go to wszystko, co podłączy się do Sieci. Jego architektura i stosunek do ludzi może przybrać przeróżne formy. Rozwijając hipotezę Turchina nie można wykluczyć, że ta nowa ponadosobnicza inteligencja będzie dysponowała jakąś formą świadomości i m...

Read More
 
1
Records: 1 - 2 of 2 - Pages: 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.