• Cover Image

Ghazalia : Maralus ya Ayat

By: Santiago Villafania

ghazals in Pangasinan language

ghazal 1 ontan la’y panpilalek ed sika O tinmalintao ya danaya° labitewen ka ed sayan bekta managaag so lupam danaya no yampar ka man ed saray musia limgas mo’y naimano danaya anlongen taka’d saray ghazalia O yukit ko’y ngaran mo danaya dia’d ilalam ono pililikna binari ka balanin danaya asingger ma’y arawi nin siansia singa no balatabat danaya dia’d itangwa’y banua’d agew aya anggapo’y piaet no ag ta sika ° limgas na kaumaan o kaalogan

Read More