World Library  

  • Gani Elezi
    Author's photo
Bio:
Bio information not uploaded yet.
General Information:
General information not uploaded yet.
 
  • Cover Image

1997 - Operacioni ushtarak veteshkaterrues i ushtrise shqiptare : ...

By: Gani Elezi

Kjo qe një një ngjarje pa precedent të mëparshëm, qoftë edhe në vende të tjera të botës, pra qe një “prodhim shqiptar”, që na habiti dhe na tronditi fort. Na tronditi për faktin se një gjë e tillë vinte në dyshim aftësinë e ushtrisë sonë për të përballuar situata të rënda, siç ndodhi në ngjarjet e muajve mars, prill të vitit 1997, jo përkundrejt masave të popullit tonë, siç ndodhi në këtë rast, por sidomos përballë rreziqeve që, eventualisht, mund të na vinin nga agresor...

KREU i PARE USHTRIA JONE DERI NE FILLIM TE VITEVE -90-të Deri në fund të vitit 1991 ushtria jonë ishte një Armatë e madhe me aftësi të konsiderueshme luftarake. Pa përmendur të dhëna të hollësishme do të evidentoj disa tregues të përgjithëshëm dhe opinione personale që janë të mjaftueshme për të vërtetuar atë që thashë më lart, për aftësitë e saj ushtarake. Në përbërjen e saj, ishin 22 divizione këmbësorie,1 divizion xhenjoje, Komanda e Mbrojtjes Kundërajrore, Komand...

Read More
  • Cover Image

Tej Euforise

By: Gani Elezi

Problemet ushtarake lindin dhe zhvillohen bashkë me problemet e tjera shqetësuese të shoqërisë, të çdo vendi në veçanti, e natyrisht kërkojnë zgjidhjen e duhur. Si në çdo fushë, edhe në atë të mbrojtjes (të luftës) veprojnë faktorë, që duhet të njihen dhe të vlerësohen objektivisht. Qëndrimi i drejtë apo subjektiv ndaj tyre, vlerësimi ose shpërfillja e këtyre faktorëve, ka të bëjë me suksesin ose disfatën në një luftë të mundshme. Kësisoj, një mendësi e tillë për proble...

ARTI USHTARAK I LUFTËS POPULLORE Në kuadrin e punës që u bë për të eliminuar pasojat e grupit armiqësor në ushtri, masa më e rëndësishme ishte hartimi i tekstit të Artit Ushtarak të Luftës Popullore, i cili u botua dhe u dha në përdorim të ushtrisë në vitin 1975. Ky është dokumenti më i rëndësishëm dhe më me vlerë i hartuar ndonjëherë në vendin tonë në fushën e mendimit ushtarak, në fushën e organizimit, përgatitjes dhe drejtimit të veprimeve luftarake, në shkallën tak...

Read More
  • Cover Image

Kur përgatiteshim për mbrojtje : kujtime dhe refleksione

By: Gani Elezi

Këto shënime po i hedh në leter jo me synimin për t’i botuar apo për të marrë tituj shkencorë, siç ndodh në këso rastesh. Janë thjesht impresione, meditime, por edhe reflektime për aktivitetin tim të gjatë në ushtri, që nga mosha fëminore, kur fillova mësimet në shkollën ushtarake "Skënderbeg", në shtator të vitit 1961 dhe deri në moshën 46 vjeçare, në vitin 1993 kur, në kuadrin e reformës së zhvilluar në ushtri, u lirova nga rradhët e saj. Duke hedhur këto shënime, m...

Shkolla ushtarake “Skënderbeg” ishte një shkollë me efektiv të madh nxënësish dhe mësuesish. Kështu, psh, në vitin 1961, kur unë fillova mësimet pranë saj, viti i parë ishte i organizuar në 10 klasa, me nga 38 apo 40 nxënës secila, çka do të thotë që vetëm një paralele, siç quhej një vit i shkollës, kishte 380–400 nxënës. Ndërsa po të llogarisësh të katër vitet, paralelet, del se shkolla kishte më shumë se 1200 nxënës.Veç nxënësve, në shkollë punonin një numër i madh ku...

Read More
 
1
Records: 1 - 3 of 3 - Pages: 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.