World Library  
  Svensk Litteratur Samling


Historisk skogsexport från Kalix älvdal. This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish.

 
 • Cover Image

Meddelande

By: Filipsborgsarkivet

Meddelande till Nordiska Trävaru AB om att när dom tar över Bergman, Hummel & Co så följer det med 150 aktier i Båtskärsnäs.

Additional Subjects: filipsborgsarkivet; filipsborg; nordiska; trävaru; bergman; hummel; aktier; båtskärsnäs

Read More
 • Cover Image

Meddelande

By: Filipsborgsarkivet

Meddelande till Nordiska Trävaru AB om att när dom tar över Bergman, Hummel & Co så följer det med 150 aktier i Båtskärsnäs.

Additional Subjects: filipsborgsarkivet; filipsborg; nordiska; trävaru; bergman; hummel; aktier; båtskärsnäs

Read More
 • Cover Image

Nordiska Museet

By: Grytnäsarkivet

Artur Hazelius inbjudan till Johan August Bergman år 1883 med beskrivning över det planerade bygget av det som kom att bli Nordiska museet på Djurgården i Stockholm.

Additional Subjects: kalix avsändare artur hazelius; kalix mottagare j.a. bergman; djurgården; historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix ö övriga handlingar

Read More
 • Cover Image

Näringstillstånd

By: Filipsborgsarkivet

Detta intyg har tillkommit på begäran av Luleå landskansli, vilket handlar om utvidgat näringstillstånd för Carl Bergbom som han ansökt om år 1864 för att driva handel i Kalix. Dokumentet är undertecknat med Ex. officio

Additional Subjects: filipsborgsarkivet; filipsborg; bergbom; intyg; handel

Read More
 • Cover Image

Om Sveriges Folksjukdomar

By: Bergmankällor

Boken är skriven av Gustaf Bergman, son till Johan Bergman Olson, och läkare och forskare i Uppsala. Boken utgavs i Uppsala universitets årsskrift under åren 1869-77.

Additional Subjects: frossa; rödsot; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; kalix avd f bergmanböcker; bergmankällor

Read More
 • Cover Image

P. M. Öfver Hypotek För Obligationslån

By: Grytnäsarkivet

En tryckt förteckning över tillgångarna hos Aktiebolaget Bergman, Hummel & Co, daterad Nederkalix den 5 sept. 1895. Här redovisas bl.a. företagets skogar, bl.a. fördelade på skattehemman och kronohemman.

Additional Subjects: skattehemman; obligationslån; historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a prospekt; 1895

Read More
 • Cover Image

P. M. Om Järnvägens Dragning Genom Stockholm

By: Grytnäsarkivet

Promemoria till J.A. Bergman om järnvägens dragning genom Stockholm, den s.k. sammanbindningsbanan. Skrivelsen är odaterad, men bör ha varit en del av en diskussion som var aktuell under 1850- eller 60-talen. Okänd avsändare

Additional Subjects: sammanbidningsbanan; kalix avd ö övriga handlingar; stockholm

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman År 1854

By: Grytnäsarkivet

10 st brev från år 1854, till J.A. Bergman från brodern Robert Bergman

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1857

By: Grytnäsarkivet

46 st brev från år 1857, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1858

By: Grytnäsarkivet

6 st brev från år 1858, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1849

By: Grytnäsarkivet

Ett brev den 11 sept 1849, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1851

By: Grytnäsarkivet

Ett brev den 24 juli 1851, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Ett Brev Från Robert Bergman 1853

By: Grytnäsarkivet

Ett brev den 8 augusti 1853, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1856

By: Grytnäsarkivet

19 st brev från år 1856, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Brev Från Robert Bergman 1859

By: Grytnäsarkivet

Ett brev den 18 mars 1859, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Odaterade Brev Från Robert Bergman

By: Grytnäsarkivet

2 st odaterade brev, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.

Additional Subjects: kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman

Read More
 • Cover Image

Sågnota

By: Filipsborgsarkivet

Sågnota efter vilken betalats under vintern 1902-1903.

Additional Subjects: filipsborgsarkivet; filipsborg; sågnota

Read More
 • Cover Image

Stockfångst M. Fl. Privilegier I Norr- Och Westerbottens Län

By: Bergmankällor

Ett utlåtande från Kammarkollegiums skogskommitté från 1872. Den digitala versionen hämtad från Nordkalottbibliotekets samlingar.

Additional Subjects: kengis bruk; pajala; övertorneå; meldercreutz; skogsbruk; bergsbruk; palmstruchska; korpfors; avafors; vitåfors; ekfors; sågverk; kalix avd l böcker; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f skogsindustri

Read More
 • Cover Image

Brev Till Emanuel Deutsch 1879

By: Grytnäsarkivet

11 st brev från 1879 till Emanuel Deutsch, från J.A. Bergman

Additional Subjects: kalix mottagare emanuel deutsch; kalix avd b brev; emanuel deutsch

Read More
 • Cover Image

Brev Till Emanuel Deutsch 1881

2 st brev från år 1881 till Emanuel Deutsch från J.A. Bergman

Additional Subjects: kalix mottagare emanuel deutsch; kalix avd b brev; emanuel deutsch

Read More
 
1
|
2
Records: 1 - 20 of 24 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.